Jedinečné působení

Ve vnitřní architektuře OGEONu jsou speciálním postupem umístěny informační frakce jejichž stáří je více než 100 milionů let. Tyto jemné částice minerálů, živých a rostlinných organismů jsou nositelem informace o evoluci našeho typu života na Zemi až do dnešní doby.
Tyto frakce můžeme nazvat informačními nosiči života na Zemi.

Díky nim můžeme jít v časové ose zpět k originálnímu nastavení, či původnímu plánu, kdy funkční přírodní mechanizmy nebyly pokřiveny lidskou činností. OGEON tyto informace vysílá jako zápis do struktury vody a ta je přenáší do všeho, s čím se setká.

Tímto dochází k rychlejší a efektivnější informační výměně na úrovni RNA a DNA. Díky těmto zápisům, buňky rychleji regenerují a živé organismy dokáží lépe prosperovat. Vzhledem k energetickému působení dovnitř, dochází k dokonalejšímu energeticko-informačnímu uspořádání na úrovní fyzické, mentální a spirituální.

Shrneme-li výše uvedené, informační frakce jsou čistým záznamem života na Zemi a díky nim můžeme opravit vše, co se nám v naší evoluci nepodařilo.

V působení OGEONu není žádný lidský úmysl. Veškerá pozornost byla věnována pouze k čistému přenesení vnitřních kvalit neboli principů života.
OGEON je pro Zemi rezonančním můstkem, proto je Země řídící autoritou.