OGEON - intuitivní kresba

Obrázek OGEONu vznikl z mé potřeby prozkoumat jeho energii, poselství  možnosti použití…. propojit se s ním a setkat se skrze barevné vyjádření, linie.
...Plné vnitřní procítění a spolubytí… objevovalo se mnohé a ne vše šlo dáti do slov…. Jemnost, cit, přítomné bytí a zároveň narůstající objevující se síla ruku v ruce…  
S úctou a vděčností k daru, vědomí a bytosti OGEONu.

Fialové linie
Jsou - vyjadřují, umožňují, ukazují, vedou nás k tomu, že:      
Vše je možné
Nekonečný rozmanitý potenciál
Potenciál manifestující se a rozvíjející se zároveň s a na základě vnitřních procesů
Rozvíjející se a rozpínající se život
Jasnost v nekonečné rozmanitosti možností
Princip, který nemá hranice ani pravidelné neměnné struktury
Božský potenciál, který se stále tvoří, rozvíjí a je překvapením
Přelévající se síla, energie, směry…
Z  "malého, jemného"  vzniká   "velké"
Struktury tvoření

Zlatá, přítomnost a energie:
Éter
Tajemství křídel
Průnik Božství, Zdroje
Božské vědomí
Plné prožití Božství, Zdrojové síly, stvoření
Vstup do jiných světů stvoření
Bytost Stvoření

Části tvořené zelenou barvou přinášely tyto indicie:
Životní síla, voda, energie, jenž prostupuje, navazuje, oživuje
Doteky…kontakty…spojení – vláha Božské Matky – život rodící život
Znovu obrozující se síla
Tempo, rychlost, růst
Spojení mnoha různých úrovní sobě vzdálených
Rostoucí struktury
Radost tvoří další radost, násobí se
Vzájemně podporující se úrovně, struktury, světy
Úžas… otevřenost... umožnují vstup a klima pro další stvoření...
prostup do jiných světů
Velkolepá ladnost

autor: Zuzana Dvořáková