OGEON - specifikace, provozní a záruční podmínky

Specifikace

OGEON je zařízení pro finální (energeticko-informační) úpravu vody a v případě použití Prostorového zářiče i pro úpravu prostředí. 
OGEON je zcela autonomní bez potřeby externího napájení. Je pro Zemi rezonančním můstkem, proto Země je řídící autoritou.

Použité materiály

OGEON je vyroben z recyklovatelných a přírodních materiálů. 
Nanomateriály použité na povrchovou úpravu jsou certifikovány pro styk s potravinami a vodou. 

Provozní podmínky a zacházení

 • Abyste si uchovali OGEON i pro další generace, používejte jej prosím dle níže uvedených podmínek.
 • Správná provozní poloha je horizontální, vodorovná s nápisy nahoře.
 • Provozní teplota je 0-40 °C. Mimo tento rozsah je zařízení vzhledem k vlastnostem vody zcela nefunkční. Při teplotách nad 50 °C může vzhledem k materiálům použitým ve výrobě dojít k deformaci tvaru a poškození zařízení.
 • Nevystavujte přímému slunečnímu záření (např. doma nebo v autě za oknem) ani zdroji tepla (radiátor, topná tělesa apod.). Nesmí přijít do kontaktu s ohněm.
 • OGEON vyžaduje jemnou manipulaci (jako se sklem), bez pádů a nárazů. 
 • Nedoporučujeme přímé zatížení. Chcete-li nad OGEON umístit jakýkoli objekt, uložte OGEON pod ochranný skleněný kryt, který je součástí balení (nebo např. varnou, pevnou skleněnou misku).
 • OGEON je nerozebíratelné zařízení. Jakýkoli pokus o rozebrání způsobí vadu funkčnosti.
 • OGEON nevyžaduje žádnou údržbu. V případě potřeby zařízení otřete navlhčeným hadříkem nebo houbičkou bez abrazivní vrstvy. Na čištění nepoužívejte rozpouštědla, těkavé nebo jiné agresivní látky.

Záruční podmínky

 • Záruka: 2 roky
 • Záruka se nevztahuje na poškození zařízení způsobeného vlivem používání v rozporu s výše uvedenými „Provozními podmínkami a zacházením“.
 • Garance vrácení peněz je 30 dní, platí pouze v případě vrácení kompletního, plně funkčního zařízení bez viditelného poškození.

Dotazy a zkušenosti

 • V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na našem kontaktním emailu: info@ogeon.cz 
 • Budeme rádi, pokud s námi budete sdílet Vaše zkušenosti.