Podpora života

Všichni jsme součástí Země, která je ve své kráse, složitosti a podpoře projeveného života klenotem námi viditelného vesmíru.
Mezi každým nádechem, výdechem a tlukotem srdce si můžeme uvědomit výjimečnost chvíle, našeho dočasného pobytu zde, na Zemi.

Vnímáme-li tuto skutečnost, můžeme cítit vnitřní pulzaci, která prostupuje naši bytost a zároveň vnímat stejnou pulzaci ve všem co nás obklopuje.

Vše vychází z této vnitřní pulzace, tedy ze (skrze) mě (já).
Nejsme tedy odděleni, ale jsme jedno. Jméno Země je naším principem.

Vždy se můžeme sladit s tímto tepem života a propojit se do jednoty skrze srdce a vlastní kvality. Pak jsme podporováni ke tvoření, které je všemu prospívající, harmonické a laskavé.

OGEON je rezonanční branou, portálem, mezi námi a Zemí, skrze jednotnou spirituální podstatu.
Díky jejímu vyzařování, jsme vedeni ke zklidnění, harmonii a vnitřní rovnováze.