Struktura vody

Voda ve třech skupenstvích, pevném, kapalném, plynném vytváří vnitřní architekturu ve vzájemné provázanosti molekul. Vhledem k tomu, že základním tělesem tohoto seskupení je tetraedron (tříboká pyramida se stejnoramennou základnou), dokáže voda okamžitě měnit svůj tvar a skupenství na základě vnějších podnětů.
Tímto se voda stává nejplastičtějším mediem na Zemi.

Na fyzikálně-chemickém rozhraní, vidíme atomickou vazbu, která prostřednictvím vodíkových můstků zaujímá vzdálenost mezi atomy vodíku a kyslíku. Ideálním stavem je, když jsou vodíkové můstky stlačeny na maximum. Vzdálenost je minimální, mají nejvyšší míru implozivní síly a jsou schopny vysoce reagovat na vnější působení.
Zároveň dochází k přeskupování molekul vody do nejharmoničtější formace čili maximální míře uspořádanosti jednotlivosti vůči celku.
Toto je jeden z funkčních projevů OGEONu.

OGEON umožňuje vodě vytvářet harmonické molekulární struktury, čímž se navyšuje její energeticko-informační potenciál.
Díky trvalé rezonanci Země a OGEONu dosahuje voda maximální míry uspořádanosti a vykazuje souladné a měnící se harmonické struktury v čase. Navrací vodě život.