Význam jména

Písmena a jejich výrazové roviny

Intuitivní rovina:   C, F, K, O/2, Q, U, V, Y
Mentální rovina:   A, G, H, L, P
Fyzická rovina:   D, E, M, N, W
Emocionální rovina:   B, I, J, R, S, T, X, Z

O – dvě pozice kruhu, nekonečně se odvíjející spirála, dokonalost, spiritualita, božství
(ve své podstatě nemůžeme nakreslit dokonalý kruh, matematicky je definován písmenem PÍ – π, 3,14159 26535 a nekonečná řada čísel, pokud program nakreslí kruh, vždy dochází k jeho deformaci, aby se oba konce křivky mohli spojit)

G – jedna pozice, Gaia – země, ale také vyjádření mentální roviny čili ega, kde v jedné pozici slouží jako nástroj pro pochopení a konstrukci.

E, N – dvě pozice fyzické roviny, E energie, N návrat k vnitřním hodnotám a vyváženosti.

Emocionální rovina již není podporována, názvem ani funkcí OGEONU. Jedná se o rovinu strachu rozkladu, také závislostí a falešných jistot. Vše toto vede ke ztrátě energie.

Dvojitá podpora intuitivní čili spirituální roviny nás vyživuje a posiluje zevnitř.
Dvojitá podpora fyzické roviny, kterou chápeme jako pomoc pro naše konání a nejen lidské, ale jako podporu pro vše živé a pomoc k návratu do rovnováhy mezi sebou a s celkem.
Podpora mentální roviny, je potřebná jako základ pro vyváženou komunikaci, pomoc při vytváření nových struktur a společenství. Vždy v síle nástroje, nikoli autority.

Uvědomme si, že tyto jednotlivé aspekty působí vždy společně, a to jak ve funkcionalitě zařízení, tak i ve slovu OGEON. Vhledem k jeho dostředivému působení je nejvhodnějším popisem dovnitř jdoucí. Vytváří prostor a energii pro návrat do vlastní síly a rovnováhy v pohybu.

Složení slabik OGEON

OGE – nositel prastarého vědění, kultura starých Slovanů    
ON – ukazovací zájmeno, také spustit jej, ten je spuštěn, aktivováno, zapnuto
Dále najdete GEO – geologický, minerální, pevný a skutečně, uvnitř OGEONu se nachází pevná struktura na křemíkové bázi.

Složení slabik pozpátku NOEGO

NOE – hebrejsky Noah, doslova „Odpočinutí“, také dle mytologie po potopě světa praotec všech dnes žijících lidí.
GO – jdi, ale také Go – hra, patřila mezi čtyři základní lidské dovednosti spolu s poezií, malířstvím a hudbou.
NO EGO – ne ego, také ego jako nástroj, nikoli jako autorita.

Převod písmen na čísla

OGEON 67565 6+7+5+6+5=29 2+9= 11

Význam čísla 11

Mistrovské číslo, jehož charakterizujícím klíčovým slovem je moc, určující je: „mohu.“ Vibrace čísla jedenáct dodává lidem neustálý tok inspirace a tvůrčích schopností.

Z těchto symbolů nám vychází jasný impuls pro lidské konání, ale již v nové kvalitě skrze uchopení vlastní spirituality, tedy síly ducha, projeveného do fyzického světa.

Již není potřeba cestovat na energetická místa či požehnané linie. Vytvořte si takové místo doma, mějte OGEON pro vaši transformaci.