General Terms and Conditions

(Platné od 1.5.2022)

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) společnosti GXO s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu / e-shopu umístěného na webové adrese www.ogeon.cz.

Obchodní podmínky se řídí legislativou země sídla společnosti, tj. legislativou České republiky.

Článek I. Vymezení pojmů

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je GXO s.r.o., se sídlem Řesanice 4, Kasejovice, PSČ 335 44, Česká republika, IČO: 10824880, DIČ: CZ10824880 , spisová značka: C 40686 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícím (dále „kupující“ nebo „zákazník“), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího:
  Obchodní jméno:   GXO s.r.o.
  Sídlo:                     Řesanice 4, 335 44 Kasejovice, Česká republika
  IČO:                       108 24 880
  DIČ:                       CZ10824880
  Obchodní rejstřík:  Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 40686
  Email:                    info@ogeon.cz
 3. Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:

  Účet pro platby v Kč

  Banka:                   Fio banka, a.s.
  Číslo účtu:             2601980162
  Kód banky:            2010
  IBAN:                     CZ44 2010 0000 0026 0198 0162
  BIC (SWIFT) kód:  FIOBCZPPXXX
  Měna účtu:            [CZK]


  Účet pro platby v EUR
  Banka:                   Fio banka, a.s.
  Číslo účtu:             2501992975
  Kód banky:            2010
  IBAN:                     CZ48 2010 0000 0025 0199 2975
  BIC (SWIFT) kód:  FIOBCZPPXXX
  Měna účtu:            [EUR]

   
 4. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu), prodávajícím a zároveň dodavatelem zboží a souvisejících služeb nabízených v e-shopu je společnost GXO s.r.o., se sídlem Řesanice 4, Kasejovice, PSČ 335 44, Česká republika.
 5. Kupujícím nebo zákazníkem je každý návštěvník e-shopu, který souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a objedná si zboží a související služby prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.
 6. Pro účely občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání a podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu s § 420 Občanského zákoníku.
 7. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem umístěný na webové adrese www.ogeon.cz.
 8. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 9. Potvrzená objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží a souvisejících služeb (dále jen jako „kupní smlouva“).
 10. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, a to především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace. To však neplatí pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
 11. Smluvními stranami se označuje společně prodávající a kupující.
 12. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto Všeobecné obchodní podmínky a jejich ustanovení a všechny podmínky v nich stanovené se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu www.ogeon.cz, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží a související služby prezentovány na předmětné internetové stránce kupujícímu a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
 13. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od Všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před Všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek II. Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 21 % DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu, tj. v okamžiku odeslání objednávky.
 3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží a souvisejících služeb dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“).
 4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží a související služby ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
 6. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží a související služby dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží a souvisejících služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží a související služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných výrobků a souvisejících služeb a jejím odesláním se tedy objednávka stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením objednávky ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží a souvisejících služeb a všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

Článek IV.  Platební podmínky

 1. Za zboží a související služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  1. Platba bankovním převodem – předem: Pokud jste si zvolili platbu bankovním převodem, můžete platbu za zboží a související služby poukázat na náš účet v příslušné měně uvedený v článku 1, odst. 3, a to dvěma způsoby:
   1. bankovním převodem z Vašeho účtu,
   2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš bankovní účet.

Vaši platbu je třeba realizovat předem na bankovní účet na základě zálohové faktury. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo objednávky. Zaplacené zboží bude pro vás připraveno a nejpozději do třiceti dnů po obdržení platby na náš bankovní účet, odesláno.

  1. Platba platební kartou: Tento typ platby aktuálně neumožňujeme z důvodu vyšší hodnoty našich produktů, která ve většině případů přesahuje obvyklé kartové limity.
  2. Platba dobírkou při doručení: Tento typ platby aktuálně neumožňujeme z důvodu vyšší hodnoty našich produktů, která ve většině případů přesahuje obvyklé limity při platbě dobírkou (ať už platební kartou nebo v hotovosti).
 1. Případné doplatky pro jednotlivé možnosti plateb v souvislosti s dopravou jsou uvedeny v článku V. (Dodací podmínky) těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
 • slevu z ceny za registraci do e-shopu,
 • slevu za určité minimální zakoupené množství,
 • slevu za opakovaný nákup,
 • slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
 • jiný typ slevy.

Poskytované slevy není možné kumulovat.

Článek V. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. Tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.
 2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad).
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu následujícími způsoby:
  1. Zásilkovna (NÁŠ TIP – nejrychlejší a nejlevnější způsob přepravy): Pokud jste si zvolili způsob dodání přes Zásilkovnu, zboží vám bude doručeno na výdejní místo Zásilkovny, kterou si zvolíte. Obvyklá lhůta zpracování objednávky: Nejpozději 5 pracovních dnů od připsaní platby na náš účet a za předpokladu jejího automatického spárování na základě variabilního symbolu zásilku odešleme. Neuvedení variabilního symbolu nebo uvedení nesprávného variabilního symbolu může vést k prodlení ve zpracovaní vaší objednávky. Následné doručení Zásilkovnou pak probíhá v režimu D+2.

Cena balného a dopravy při doručení na výdejní místo Zásilkovny:

 • V České republice: 89 Kč
 • Na Slovensko: 5 EUR

V případě volby doručení do Z-boxu Zásilkovny máte 3 dny od doručení na vyzvednutí balíčku.

  1. Doručení kurýrem na adresu: Pokud jste si zvolili způsob tento způsob dodání, zboží Vám bude doručeno na Vámi uvedenou adresu kurýrní společností. Dodací lhůta: 2 – 3 pracovní dny od odeslání. Tato doprava je v režimu D+2 od odeslání zásilky od nás. Samozřejmě vzhledem k vytížení přepravců může docházet k zdržení, za což se omlouváme, bohužel toto nedokážeme ovlivnit.

Cena dopravy a balného při doručení kurýrem na adresu:

 • V České republice: 119 Kč
 • Na Slovensko: 6 EUR

 1. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) způsobu doručení při zasílání zboží i na jiných než standardních cenách za tyto služby.
 2. Prodávající může kupujícímu zaslat zboží, které je okamžitě dostupné a zbylou část objednávky doručí dodatečně ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.
 3. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy zboží nepřevezme do 7 dnů (nebo do jiné aktuálně platné lhůty) od dodání zboží na adresu výdejního místa Zásilkovny, resp. po datu prvního pokusu o doručení na kupujícím uvedenou adresu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.
 4. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené kupujícím v kupní smlouvě, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující.
 5. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.
 6. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo osobě zmocněné k převzetí zboží.
 7. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 1. tohoto článku obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

Článek VI. Přechod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího při převzetí zboží kupujícím nebo osobou zmocněnou k převzetí zboží, ale pouze v případě splnění podmínky zaplacení kupní ceny v plné výši.
 2. V případě uplatnění reklamace kupujícím na zboží, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo vyřídit reklamaci až v momentě zaplacení kupní ceny v plné výši.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží kupujícím nebo osobou zmocněnou k převzetí zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Článek VII. Storno objednávky

Stornovat objednané zboží má zákazník právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.

Článek VIII. Reklamační podmínky

 1. Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Kontakt pro vyřízení reklamace je info@ogeon.cz. Postup vyřízení reklamace bude dohodnut v závislosti na druhu chyby.
 2. Náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží nese kupující. Při zasílání náhradního zboží za uznanou reklamaci se neúčtují dopravní poplatky.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat vhodnost produktu a záruční podmínky. V případě neodborného použití neodpovídáme za způsobené škody.

 1. V případě reklamace je kupující povinen zaslat reklamované zboží na adresu uvedenou v kontaktech, respektive dle dohody. Je třeba přiložit průvodní dopis s údaji objednávky (č. objednávky nebo faktury) a uvést, zda si kupující přeje zboží vyměnit nebo vrátit peníze (třeba uvést i číslo účtu nebo adresu, kam prodávající peníze zašle v případě uznané reklamace).

Článek IX. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu (odstoupení od kupní smlouvy) a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) podle ustanovení § 1829 a následujících právo i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající umožňuje kupujícímu prodlouženou lhůtu pro odstoupení od smlouvy, a to v délce 30 dnů. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, a tedy i před dodáním zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 2. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba – s výjimkou dopravce – převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se
  1. zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
  2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  3. zboží dodává opakovaně v určeném období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 3. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo hodlá využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na adresu sídla prodávajícího, nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty s adresou doručení sídla prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty i v elektronické podobě na adresu: info@ogeon.cz. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení se v případě elektronické pošty považuje okamžik doručení elektronické pošty na server prodávajícího.

K odstoupení od smlouvy můžete využít následující Odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat zpět na adresu sídla prodávajícího nebo předat prodávajícímu předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací, např. originálem faktury, záručním listem, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 30 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně, nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Doporučujeme kupujícím, aby si pořídili kopii faktury pro vlastní potřebu.
 2. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí spotřebiteli platby tímtéž způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele sjednat s prodávajícím jiný způsob platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně stanovit předem.
 3. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
 4. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím.
 6. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil při prodeji zboží své informační povinnosti dle zákona § 89/2012 sb. občanského zákoníku.
 7. Spotřebitel nese odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno zacházením se zbožím nad rámec, který je nezbytný ke zjištění povahy, funkčnosti a vlastností zboží.

To znamená, že pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné, nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat na spotřebiteli proplacení snížení hodnoty zboží.

 1. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 2. V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

Článek X. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující je povinen:
  1. zaplatit za zboží a související služby dohodnutou úplatu prodávajícímu, tj. zaplatit kupní cenu,
  2. převzít objednané zboží,
  3. zkontrolovat neporušenost obalu, resp. i samotné zboží při jeho přejímce.
 2. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a za dohodnutou cenu,
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží, jako například fakturu za zboží v jazyce země doručení.

Článek XI. Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel přijal odpovídající technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, která mohou narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 3. Více informací ohledně zpracování osobních údajů najdete kliknutím zde.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, reklamační podmínky a všechny jejich neoddělitelné součásti (přílohy) i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek nebo jejich nedílných součástí (příloh), se řídí celý proces nákupu těmi všeobecnými obchodními podmínkami, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a které jsou dostupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky a informace ohledně zpracování osobních údajů.
 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl Všeobecné obchodní podmínky, reklamační podmínky a bezvýhradně souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici kupujícím k nahlédnutí v sídle společnosti a jsou zveřejněny také na internetové stránce e-shopu.
 5. Pokud je kupní smlouva uzavřena v písemné podobě, jakákoliv její změna musí být činěna písemnou formou.
 6. Pro případ pochybností smluvní strany sjednávají, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. dne předání zboží kurýrní službě za účelem jeho přepravy prodávajícímu.
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách i v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Pokud smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.
 8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2022

V Řesanicích dne 22.4.2022

GXO, s.r.o.